Vöner ja Biocode aloittavat yhteistyön

Hiilijalanjälkilaskentaan erikoistunut yritys Biocode ja Vöner aloittavat yhteistyön.

Biocode on joukko monitieteellisiä asiantuntijoita, jotka ovat päättäväisesti sitoutuneet samaan tavoitteeseen – elämän edellytysten parantamiseen maapallolla. Biocode auttaa vastuullisia yrityksiä ja kuluttajia tunnistamaan käytännön toimenpiteitä hiilineutraalin ruoantuotannon aikaansaamiseksi ja ilmastokriisin hallintaan. Biocoden verkkopalveluiden avulla tiedostavat yritykset ja ihmiset pystyvät selvittämään, parantamaan ja viestimään elintarviketuotteiden ilmastovaikutuksia ja hiilijalanjälkeä.

Vönerille ekologisuus on tärkeä arvo ja yhteistyö Biocoden kanssa oli luonnollinen jatkumo jo aiemmin ympäristön hyväksi tehdyille toimenpiteille. Vönerin tuotanto siirtyi kokonaan Suomeen vuonna 2021 ja seuraava askel on tuotekohtaisten päästöjen selvittäminen. Tähän yhteistyökumppaniksi valikoitui Biocode.

”Mahtavaa, että Vöner ottaa käyttöönsä verkkopalvelumme ilmastovaikutusten hallintaan ja parantamiseen. Vöner osoittaa vastuullisuuttaan tekemällä hiilijalanjälkilaskentaa avoimella ja systemaattisella tavalla jatkossa,” toteaa Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen.

Selvittämällä tuotteiden hiilijalanjäljen, Vöner tutkailee tuotteiden elinkaarta ja pystyy tunnistamaan, mistä tekijöistä päästöt muodostuvat. Tällä tavalla Vöner pystyy tarkistamaan, ovatko eri osaset parhaat mahdolliset ilmastovaikutusten suhteen ja pystyy ohjaamaan liiketoimintaansa yhä vähäpäästöisempään suuntaan.

”Biocode on jo heti alussa osoittautunut meille loistavaksi yhteistyökumppaniksi! Heillä on kivat ja ammattitaitoset henkilöt auttamassa meitä pääsemään tavoitteisiimme. Meidän ensisijainen tehtävä on nyt Biocoden kanssa selvittää jokaisen tuotteen päästöt ja sen jälkeen lähteä kompensoimaan niitä,” kertoo Vönerin luova johtaja ja perustaja Siva Parlar.

Kasvispohjaiset tuotteet koetaan usein oletusarvoisesti vähäpäästöisiksi. On kuitenkin tärkeää pystyä myös todentamaan, että näin on – niin oman toiminnan kehityksen kuin viestinnän näkökulmasta. Kasvispohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa ympäri maailmaa ja samoin sen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

”On selvää, että kasvipohjaiset tuotteet ovat vähäpäästöisiä, mutta se ei enää itsestään riitä. Kuluttajat haluavat kasvipohjaisten tuotteiden olevan myös vielä entistäkin ekologisempia. Me olemme halunneet reagoida tähän aiheeseen jo varhain, sillä haluamme olla suunnannäyttäjiä myös muille samankaltaisille yrityksille jatkossakin,” Parlar toteaa.

 

Tutustu Vönerin ilmastoprofiiliin tästä: https://collective.biocode.io/fi/member/voner

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy